החברים של נתי


בובי הדובי

חבר לכל מטרה

אליהו התוכי

עוזר בכל צרה

וזאת אני נתי

אוהבת את כולם